20. yüzyılın ilk yarısında, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti”nin ilk yıllarında, Rotary’nin kurulması için gerekli şartlar bulunmuyordu. Birbirini takip eden İtalya ve Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı, bu şartlar için gerekli sosyal ve ekonomik düzeyin oluşmasına olanak vermemişti. Bu şartlar, ancak 1950’lerde, çok partili demokrasiye geçilmesi ile oluşmaya başlamıştır. Örneğin, (organik olarak Rotary ile ilişkili olmamakla beraber), bu tarihlerde, Ankara’da çeşitli iş ve mesleklerden bir grup iş adamı (1) SIRA adını verdikleri bir düzenleme ile, 15 günde bir toplanmak ve tartışmak gereksinimini duymuşlardı.
Türkiye’nin 1952’de NATO’ya girmesi nedeni ile, Ankara’da yabancı kuruluşların ve kişilerin artması ve yine 1952’de TÜRK-İŞ’in kurulması, bu gereksinimi hızlandırdı. Uluslararası temasların artması, bir çok Türk işadamının yurtdışına gitmeleri de Rotary’nin daha yakından tanınmasına neden oldu.
Bu gelişmelerin sonucu olarak “Ankara’da bir Rotary kulübü Kurulması” ile ilgili ilk başvuru 1952’de yapıldı. (2) Ancak, bu ilk teşebbüs olumlu sonuç vermedi. Red nedeni, “Anayasamızın kadın ve erkek eşitliği ilkesine (o tarihte Rotary’nin sadece erkeklere özgü bir kulüp olması dolayısıyla) uymaması idi.
1953 yılı sonlarında, Türkiye’de bir Rotary Kulübü kurulabilmesi için elverişli şartların oluştuğunu gören Rotary International, Beyrut’daki Rotary 243. Bölge Guvernörü Augustin J. Catoni’yi görevlendirdi. Guvernör, kendisine bağlı kuruluşlardan birisinin (American Export Lines’ın) Ankara Temsilcisi Oğuz Koraltan’a bu görevi verdi.
İlk iş olarak;
Ekonomist, Oğuzhan Koraltan
Tüccar, Nail Avunduk
Hukukçu, Dr. Mukbil Özyörük
den oluşan bir Kurucu Heyet seçildi.
Kısa sürede Rotary International’ın Ana Tüzüğü ve gerekli dokümanlar, dilimize çevrildi ve bunların Milli Mevzuat ile uyumları sağlandı. Resmi başvuru yapıldı.
Bakanlıklar arası uzun ve detaylı incelemelerden sonra, Bakanlar Kurulunun 11.2.1955 tarih ve 4445 sayılı kararı ile (3) “Ankara Rotary Kulübü’nün kurulması ve Rotary International ile işbirliği yapmasına” izin verildi.
Ankara Rotary kulübü ilk toplantısını 24.3.1954’de Ankara Palas’da yaparak hizmete girdi. (4)
Ankara Rotary Kulübü’nün, Rotary International tarafından 23.3.1955’de onaylanan çarteri, 7 Nisan 1955 günü, R.I. Dönem Başkanı Herbert Taylor tarafından, mutad törenle, Kulüp Başkanı Cevat Girin’e verildi. (5) İlk kuruluşunda Ankara Rotary Kulübü üyelerinin yaklaşık yarısının yabancı uyruklu olmasından ötürü, Haftalık Mutad Toplantıları (Türkçe – İngilizce) iki dilde yapılmaktadır.
Ankara Rotary Kulübü, bu özelliği ile dünyadaki sayılı “iki dilli-bilingual” Kulüplerdendir.
Başlangıçta Lübnan’daki 245. Bölgeye bağlı olan Türk Rotary’si, 1968’de 8 kulüp ile, “Rotary Yönetim Müşavirliği”, 1980’de de 31 kulüp ile “Rotary 243. Bölge” olmuştur. Gelişmesi devam etmektedir.