Rotary’nin amacı, günlük yaşamda değerli girişimlerin temeli sayılan Hizmet ideali’ni teşvik etmek ve geliştirmek; özellikle de aşağıda belirtilen dört alanda kişileri özendirip, onlara destek vermektir:

1. Tanışıklığın bir hizmet fırsatı sayılarak geliştirilmesi;

2. İş ve meslek hayatında yüksek ahlak standartlarının teşviki; topluma yararlı iş ve mesleklerin değerinin tanınması ve takdir edilmesi; her üyenin kendi iş ve mesleğini topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesi;